Christ’s Commission | – Are You Ready? | Bong Saquing

Sa mga kasalukyan na kaganapan, marami ang nagsasabi na ito na ang hudyat ng malapit na pagbabalik ng Panginoon Hesus. Excited ka ba o natatakot? Paano ba tayo maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon?

Speaker: Pastor Bong Saquing
Series: End Game

Below are some useful links you can visit anytime:
Know More About Jesus: [support us]
Join A Community [support us]
Give Online: [support us]
Go Viral: [support us]

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

LEAVE YOUR COMMENT