Christ’s Commission | – Bong Saquing – Ano ang Tunay na Pagbabago? – Legit Snippets


“Natural sa atin ang unahin ang sarili. Pero kapag umabot ka sa punto na handa ka nang isaalang-alang ang buong buhay mo para sa Panginoon, makikita mo ang tunay na pagbabago. #legit

This video is a portion of last Sunday’s message entitled, “Be Sure of Your Salvation”.

You can watch the full message here: [support us]

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

Comment (9)

LEAVE YOUR COMMENT