Christ’s Commission | – Huwag Kang Mahiyang Tumakbo Kay God – Bong Saquing – Snippets


“Ayaw natin na nakaka-abala tayo sa ibang tao. Dahil dito, madalas hindi natin nakukuka ang tulong na kailangan natin dahil sa hiya. Pero paano na yan? Hahayaan ba nalang natin?
Sa video na ito, ipapakilala ni Pastor Bong ang Diyos –yung character Niya at yung promises Niya para ma-assure tayo na kailanman at anuman ang problema, pwede natin takbuhan si [support us] /> —
This video is a portion of a Sunday message from the #SongsInTheNight series called “”Be Still, Know I Am God””
Youtube: [support us]
Website: [support us];

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!