Christ’s Commission | – Live In Hope – Bong Saquing (Tagalog)

Marami sa atin ay umaasa na maging normal o mas masagana ang pamumuhay pagpasok ng bagong taon. Ngunit tila parang mas matindi pa ang hamon na ating hinaharap sa ngayon. Sa patong-patong na problema, may pag-asa pa ba?

Alamin natin ang magandang balita kung paano tayo magtatagumpay sa hamon ng buhay.

(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

Comment (40)

  1. Thank's God. He is our Hope. The Lord Jesus Christ is our real " Hope." Praise be to God Forevermore. Thank's to you also pastor Bong Saquing sa walang sawang pamamahagi ng salita ng Diyos. To God Be The Glory.

LEAVE YOUR COMMENT