Christ’s Commission | – Susuko Ka Na Ba? – Bong Saquing – Legit Snippets


“Nasa punto ka na ba ng buhay mo na parang susuko ka na? Tandaan na hindi pa tapos ang laban dahil pinapalakas ka ng Panginoon. Kapag napapagod ka, ilapit mo lang ang mga problema sa Kaniya at hayaan mong bigyan ka ulit Niya ng panibagong lakas. #LEGIT

This video is a portion of the Sunday Message Service entitled, “Legit Happiness: Be Totally Dependent On God”. A full version of the service will be released next Monday on our Youtube channel and website. Stay tuned for it!”

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

Comment (9)

LEAVE YOUR COMMENT