Christ’s Commission | – Unahin Mo Siya Panalo Ka – Bong Saquing – First Things First Snippets


Alam ng Panginoon ang simula at ang katapusan. Siya lamang ang may hawak ng kasaysayan at Siya ang may hawak ng langit at lupa. Kapag inuna mo ang kagustuhan Niya, hindi ka kailanman matatalo.

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

Comment (8)

LEAVE YOUR COMMENT