Christ’s Commission | – Bong Saquing – Relasyon ba ang Hanap mo? – Truth Matters Snippets


Hanap tayo ng hanap ng taong “perfect” para sa atin. Pero kahit kayo na, hindi ka pa rin masaya. Bakit ganoon? The truth is, ‘yang puwang sa puso mo, Diyos lang ang makakapuno. #TruthMatters

About The Author

Christ’s Commission Fellowship Christ’s Commission Fellowship. Welcome! We're glad you're here. CCF exists to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers all for the glory of God! Feel free to browse around this channel. God bless you!

LEAVE YOUR COMMENT